DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI TẠI SÁNG TẠO SẮC VIỆT

START


3.000.000 VNĐ

 • Domain
 • Theo mẫu dựng sẵn
 • Responsive
 • Ecommerce
 • Thay đổi giao diện
 • Hosting
 • SSL Let’s Encrypt
 • Logo + 2 Banner
 • Backup
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7

ADVANCED


5.000.000 VNĐ

 • Domain .com
 • Theo mẫu dựng sẵn
 • Responsive
 • Ecommerce
 • Thay đổi giao diện
 • Hosting 1 GB
 • SSL Let’s Encrypt
 • Logo + 2 Banner
 • Backup
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7

ENTERPRISE


7.000.000 VNĐ

 • Domain .com .net
 • Thiết kế theo yêu cầu
 • Responsive
 • Ecommerce
 • Thay đổi giao diện
 • Hosting 2 GB
 • SSL Comodo
 • [PRO] Logo + 3 Banner
 • Backup
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7

PROFESSIONAL


10.000.000 VNĐ

 • Domain .com .net .vn
 • Thiết kế theo yêu cầu
 • Responsive
 • Ecommerce
 • Thay đổi giao diện
 • Hosting 3 GB
 • SSL Comodo
 • [PRO] Logo + 4 Banner
 • Backup
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7